Archive for Tháng Sáu, 2011

Nanh cọp nè

Được 1 người bạn cho . Ko biết giá trị của nó như thế nào nhỉ?

20110627-092545.jpg

20110627-092534.jpg

20110627-092554.jpg

Advertisements

Comments (1) »