Posts tagged Móng gấu

Móng gấu

Móng gấu ngựa mới cắt ra chưa khô nè . Ai rành về vụ này comment coi giá trị của nó như thế nào nhé

20110710-020519.jpg

20110710-020506.jpg

20110710-020547.jpg

20110710-020602.jpg

Advertisements

Comments (3) »